ที่สวนอินทผลัมนิ่มนุช ต.หนองจอก อยู่ใกล้แหล่งน้ำซึ่งเรียกกันว่าห้วยทบและมีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่ายางเข้าถึง ดังนั้นจึงไม่เดือดร้อนในการดูแลสวนอินทผลัมและพืชอื่นๆ  แต่สถานการณ์น้ำในปี ๒๕๕๙ พบว่าชลประทานปล่อยน้ำมาตามคลองชลประทานน้อยมาก  เดือนหนึ่งปล่อยหนึ่งครั้งหรือสองครั้งเพื่อให้ได้ใช้อุปโภคบริโภคเท่านั้น .... อ่านทั้งหมด