2017 12 21 13
แต่เดิมวางแนวทางการบริหารจัดการสวนอินทผลัมนิ่มนุชเกี่ยวระบบน้ำไว้ว่าเป็นระบบโซลาเซลเพราะคิดว่าเป็นพลังงานสะอาดแต่เมื่อศึกษารายละเอียดและความเหมาะสมลึกซึ้งลงไปแล้วมีความไม่เหมาะสมจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นระบบปั้มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งประหยัดและเหมาะสมกว่า นอกจากนั้นเครื่องบดย่อยกิ่งไม้จากที่เคยวางแผนจะใช้แบบติดท้ายรถแทรกเตอร์ก็ต้องปรับเปลี่ยนเป็นใช้เครื่องเบนซินธรรมดาเพื่อให้สามารถจัดการกิ่งไม้และวัสดุการเกษตรได้เร็วขึ้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่