การออกแบบและคำนวณระบบให้น้ำพืชโดยใช้แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์อัตราการไหลของน้ำและการสูญเสียหัวน้ำในท่อพีวีซีแข็งของท่อน้ำไทยหรือเรียกสั้นๆว่าแผนภูมิท่อในการคำนวณ  ซึ่งง่ายและใช้ได้ผลดี แต่ปัญหาที่เกิดตามมาคือการซื้ออุปกรณ์ไม่ครบ หรือเกิน หรือผิดขนาด ทำให้ต้องสิ้นเปลืองเงินโดยใช่เหตุ บทความนี้ได้นำเทคนิควิธีการในการออกแบบและคำนวณให้มีความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ทำให้ลดความผิดพลาดในการซื้ออุปกรณ์ได้ สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่