1กย61 ๑๘๐๙๐๓ 0021

ได้ดูโพสต์ของเพื่อนคนหนึ่งในเฟชบุ๊คได้พูกถึงการอบรมกสิกรรมไร้สารพิษบ้านวิมล (อ.กมล พรหมมาก) รู้สึกสนใจจึงได้เข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ทำได้ได้ความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อน ๓ เรื่อง ได้แก่ ถ่านไบโอชาร์หรือถ่านชีวภาพ จุลินทรีย์จาวปลวก และขยะแช่อิ่ม ถ่านชีวภาพหรือถ่านไบโอชาร์มีคุณค่ามากอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อน นอกจากใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้ว ยังใช้ในการปรับปรุงดินให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช และยังสามารถช่วยลดโลกร้อนได้อีก การทำถ่านไบโอชาร์ก็ทำได้ไม่ยากเพียงใช้ถังเหล็ก ๒๐๐ ลิตร และ ๖๐ ลิตรอย่างละใบมาเจาะรูเพียงไม่กี่รู้ก็สามารถทำเป็นเตาเผาถ่านไบโอชาร์ได้ การเผาถ้วยถัง ๒ ใบนี้ ไม่ต้องคอยเฝ้าใส่ฟืน หรือคอยเฝ้าสังเกตควัน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่