สวนอินทผลัมนิ่มนุชเป็นสวนที่ปลูกอินทผลัมรับประทานผลสดพันธ์บาฮี(Barhi) เพาะเนื้อเยื่อจากแลป DPD(Date Palm Developments) ประเทศอังกฤษ  ดำเนินงานโดยครอบครัวนิ่มนุช ซึ่งประกอบด้วย ประจวบ นิ่มนุช เนาวรัตน์(ไก่) นิ่มนุช และนฤภร นิ่มนุช มีเป้าหมายปลูกอินทผลัมเพศเมียจากการเพาะเนื้อเยื่อพันธ์บาฮีจำนวน ๑๐๐ ต้น   อ่านทั้งหมด