ระบบน้ำหยดโซล่าเซลอัตโนมัติ เป็นระบบน้ำที่จะสร้างขึ้นสำหรับใช้ในสวนอินทผลัมนิ่มนุช วัตถุประสงค์หลักที่สร้างมี ๓ ประการ ดังนี้ ๑. เพื่อประหยัดเวลา  ๒. เพื่อประหยัดน้ำ  ๓. เพื่อประหยัดแรงงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจวัตถุประสงค์ชัดเจนยิ่งขึ้นจึงขออธิบายเหตุผลและประโยชน์เพิ่มแต่ละข้อดังนี้ อ่านทั้งหมด