ในขณะที่เขียนบทความนี้สวนอินทผลัมนิ่มนุชยังคงเป็นเพียงแผนงานของครอบครัวเท่านั้นเพราะยังไม่ได้นำต้นอินทผลัมไปลงปลูกแต่อย่างใด  ซึ่งอาจดูเหมือนเป็นการโกหกหลอกลวงอยู่บ้างเพราะในสวนยังไม่มีต้นอินทผลัมอยู่เลยแต่ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อแนะนำสวนอินทผลัมนิ่มนุชแล้ว  หากไม่เกิดข้อขัดข้องเรื่องพื้นที่ปลูก  สวนอินทผลัมนิ่มนุชและเว็บไซต์สวนอินทผลัมนิ่มนุชจะเกิดพร้อมกัน แต่ขณะนี้ข้อขัดข้องเรื่องพื้นที่ปลูกได้จบลงแล้ว และจะขุดหลุมเพื่อปลูกในปลายเดือนกันยายน 2559 นี้  ดังนั้นการทำเว็บไซต์สวนอินทผลัมนิ่มนุชก่อนล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยก็ควรจะถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์สวนอินทผลัมนิ่มนุชให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป อ่านทั้งหมด