๑. ต้นตัวเมียและต้นตัวผู้แยกกันคนละต้น  ไม่มีต้นไหนมีทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกัน

๒.จั่นต้นตัวเมียถ้าไม่ได้รับการผสมเกสรจากต้นตัวผู้จะไม่ติดลูกหรือติดลูกแบบไม่สมบูรณ์

๓.ต้นจากการเพาะเมล็ดไม่สามารถรู้ว่าเป็นต้นตัวผู้หรือต้นตัวเมียจนกว่าจะออกจั่น  อ่านทั้งหมด

 

 

การปลูกอินทผลัมในประเทศไทยเพิ่งเริ่มมาไม่กี่สิบปี ข้อมูลเกี่ยวกับอินทผลัมจึงมีน้อย ทำให้ผู้ปลูกแต่ละรายต้องใช้เวลาลองผิดลองถูกด้วยตนเอง กว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ใช้เวลาหลายปี ปัจจุบันนี้การปลูกอินทผลัมเริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น เพราะมีข้อมูลจากผู้ที่ได้ลองผิดลองถูกที่เผยแพร่ต่อสื่อสาธารณะทำให้สามารถศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการลองผิดลองถูกของผู้ปลูกอินทผลัมรุ่นพี่ได้  อ่านทั้งหมด

 

 

ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ได้เดินทางกับครอบครัวพร้อมญาติไปที่สวนอินทผลัมของคุณอนุรักษ์ บุญลือ (เจ้าของไร่ประเสริฐสุข) โดยได้นัดหมายกันที่ร้าน 1000 พฤกษา ของคุณอนุรักษ์ บุญลือ เจ้าของประเสริฐไร่สุข ก่อนจะเดินทางไปชมสวนอินทผลัมคุณอนุรักษ์ บุญลือ ได้แนะนำและตอบคำถามเกี่ยวกับอินทผลัมให้กับผู้สนใจ ทำให้ได้รู้จักอินทผลัมมากขึ้นดังนี้    อ่านทั้งหมด