อินทผลัมเป็นผลไม้ที่ต้นตัวผู้และต้นตัวเมียอยู่แยกคนละต้น คนที่อยากมีเกสรตัวผู้ไว้ผสมกันตันเมียของตนเองจำเป็นต้องปลูกต้นตัวผู้ไว้ในสวนของตนเองด้วย  ปัจจุบันนี้ผู้ปลูกในประเทศไทยจะปลูกต้นตัวผู้จากการเพาะเมล็ด เพราะต้นจากหน่อและจากการเพาะเนื้อเยื่อมีราคาแพง  แม้ว่าเกสรตัวผู้จะใช้ของพันธ์อะไรก็สามารถทำให้ติดผลได้  แต่ในบรรดาต้นเพาะเมล็ดที่ปลูกเพื่อจะให้ได้ต้นตัวผู้นั้นอาจจะไม่เป็นต้นตัวผู้ทั้งหมด อาจมีต้นตัวเมียบ้าง ถ้าหากเราเลือกต้นพันธ์ตัวผู้ที่เพาะจากต้นแม่ซึ่งเป็นพันธ์ดี ก็อาจได้ต้นตัวเมียที่กลายพันธ์ไปในทางที่ดีก็ได้  อ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่

๑. ต้นตัวเมียและต้นตัวผู้แยกกันคนละต้น  ไม่มีต้นไหนมีทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกัน

๒.จั่นต้นตัวเมียถ้าไม่ได้รับการผสมเกสรจากต้นตัวผู้จะไม่ติดลูกหรือติดลูกแบบไม่สมบูรณ์

๓.ต้นจากการเพาะเมล็ดไม่สามารถรู้ว่าเป็นต้นตัวผู้หรือต้นตัวเมียจนกว่าจะออกจั่น  อ่านทั้งหมด

 

 

ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ได้เดินทางกับครอบครัวพร้อมญาติไปที่สวนอินทผลัมของคุณอนุรักษ์ บุญลือ (เจ้าของไร่ประเสริฐสุข) โดยได้นัดหมายกันที่ร้าน 1000 พฤกษา ของคุณอนุรักษ์ บุญลือ เจ้าของประเสริฐไร่สุข ก่อนจะเดินทางไปชมสวนอินทผลัมคุณอนุรักษ์ บุญลือ ได้แนะนำและตอบคำถามเกี่ยวกับอินทผลัมให้กับผู้สนใจ ทำให้ได้รู้จักอินทผลัมมากขึ้นดังนี้    อ่านทั้งหมด

 

อินทผลัมกำลังเป็นพืชที่กำลังเป็นที่สนใจของเกษตรกรเป็นจำนวนมาก  แต่อินทผลัมก็มีสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องรู้หลายอย่างเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะลงมือปลูก ถ้าหากไม่เรียนรู้ข้อมูลเหล่านั้น อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาด เสียเงิน เสียเวลา และเสียความรู้สึกกับความผิดพลาดดังกล่าว  ผู้เขียนจึงได้เขียนบทความนี้เพื่อบอกเล่าสิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อนที่จะลงมือปลูกอินทผลัม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่กำลังจะปลูกอินทผลัมได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและไม่ผิดพลาด ข้อมูลต่างๆที่นำมาเขียนไว้ในบทความนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปลูกอินทผลัมมาก่อน ท่านเหล่านั้นได้ลองผิดลองถูกมาเป็นสิบปี และได้ให้คำแนะนำแก่ผู้เขียนเป็นอย่างดี ผู้เขียนขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย  อ่านข้อความทั้งหมดได้ที่นี่

 

การปลูกอินทผลัมในประเทศไทยเพิ่งเริ่มมาไม่กี่สิบปี ข้อมูลเกี่ยวกับอินทผลัมจึงมีน้อย ทำให้ผู้ปลูกแต่ละรายต้องใช้เวลาลองผิดลองถูกด้วยตนเอง กว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ใช้เวลาหลายปี ปัจจุบันนี้การปลูกอินทผลัมเริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น เพราะมีข้อมูลจากผู้ที่ได้ลองผิดลองถูกที่เผยแพร่ต่อสื่อสาธารณะทำให้สามารถศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการลองผิดลองถูกของผู้ปลูกอินทผลัมรุ่นพี่ได้  อ่านทั้งหมด