อินทผลัมกำลังเป็นพืชที่กำลังเป็นที่สนใจของเกษตรกรเป็นจำนวนมาก  แต่อินทผลัมก็มีสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องรู้หลายอย่างเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะลงมือปลูก ถ้าหากไม่เรียนรู้ข้อมูลเหล่านั้น อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาด เสียเงิน เสียเวลา และเสียความรู้สึกกับความผิดพลาดดังกล่าว  ผู้เขียนจึงได้เขียนบทความนี้เพื่อบอกเล่าสิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อนที่จะลงมือปลูกอินทผลัม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่กำลังจะปลูกอินทผลัมได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและไม่ผิดพลาด ข้อมูลต่างๆที่นำมาเขียนไว้ในบทความนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปลูกอินทผลัมมาก่อน ท่านเหล่านั้นได้ลองผิดลองถูกมาเป็นสิบปี และได้ให้คำแนะนำแก่ผู้เขียนเป็นอย่างดี ผู้เขียนขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย  อ่านข้อความทั้งหมดได้ที่นี่