อินทผลัมกำลังเป็นพืชที่กำลังเป็นที่สนใจของคนจำนวนมาก  แต่อินทผลัมก็มีสิ่งที่ควรจะต้องรู้เพื่อประกอบการตัดสินใจปลูกหลายอย่าง ถ้าหากไม่เรียนรู้ข้อมูลเหล่านั้นก่อนก็จะเกิดความผิดพลาด เสียเงิน เสียเวลา และเสียความรู้สึกกับความผิดพลาดดังกล่าว  จึงได้เขียนบทความนี้เพื่อบอกเล่าสิ่งที่ความคำนึงถึงก่อนที่จะปลูกอินทผลัม โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่กำลังจะปลูกอินทผลัมได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและไม่ผิดพลาด อ่านข้อความทั้งหมดได้ที่นี่