อินทผลัมเป็นผลไม้ที่ต้นตัวผู้และต้นตัวเมียอยู่แยกคนละต้น คนที่อยากมีเกสรตัวผู้ไว้ผสมกันตันเมียของตนเองจำเป็นต้องปลูกต้นตัวผู้ไว้ในสวนของตนเองด้วย  ปัจจุบันนี้ผู้ปลูกในประเทศไทยจะปลูกต้นตัวผู้จากการเพาะเมล็ด เพราะต้นจากหน่อและจากการเพาะเนื้อเยื่อมีราคาแพง  แม้ว่าเกสรตัวผู้จะใช้ของพันธ์อะไรก็สามารถทำให้ติดผลได้  แต่ในบรรดาต้นเพาะเมล็ดที่ปลูกเพื่อจะให้ได้ต้นตัวผู้นั้นอาจจะไม่เป็นต้นตัวผู้ทั้งหมด อาจมีต้นตัวเมียบ้าง ถ้าหากเราเลือกต้นพันธ์ตัวผู้ที่เพาะจากต้นแม่ซึ่งเป็นพันธ์ดี ก็อาจได้ต้นตัวเมียที่กลายพันธ์ไปในทางที่ดีก็ได้  อ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่