ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ได้เดินทางกับครอบครัวพร้อมญาติไปที่สวนอินทผลัมของคุณอนุรักษ์ บุญลือ (เจ้าของไร่ประเสริฐสุข) โดยได้นัดหมายกันที่ร้าน 1000 พฤกษา ของคุณอนุรักษ์ บุญลือ เจ้าของประเสริฐไร่สุข ก่อนจะเดินทางไปชมสวนอินทผลัมคุณอนุรักษ์ บุญลือ ได้แนะนำและตอบคำถามเกี่ยวกับอินทผลัมให้กับผู้สนใจ ทำให้ได้รู้จักอินทผลัมมากขึ้นดังนี้    อ่านทั้งหมด