การปลูกอินทผลัมในประเทศไทยเพิ่งเริ่มมาไม่กี่สิบปี ข้อมูลเกี่ยวกับอินทผลัมจึงมีน้อย ทำให้ผู้ปลูกแต่ละรายต้องใช้เวลาลองผิดลองถูกด้วยตนเอง กว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ใช้เวลาหลายปี ปัจจุบันนี้การปลูกอินทผลัมเริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น เพราะมีข้อมูลจากผู้ที่ได้ลองผิดลองถูกที่เผยแพร่ต่อสื่อสาธารณะทำให้สามารถศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการลองผิดลองถูกของผู้ปลูกอินทผลัมรุ่นพี่ได้  อ่านทั้งหมด