ศึกษาดูงานการผสมเกสรและตัดแต่งช่ออินทผลัม1
ศึกษาดูงานการผสมเกสรและตัดแต่งช่ออินทผลัม2
ศึกษาดูงานการผสมเกสรและตัดแต่งช่ออินทผลัม3
ศึกษาดูงานการผสมเกสรและตัดแต่งช่ออินทผลัม4